Nhà máy Non Betalactam Dược Hậu Giang

Dược Hậu Giang

Thông tin dự án

  • Địa chỉ             : 288 Bis đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  • Quy mô           : Diện tích xây dựng 4018 m2
  • Tiêu chuẩn      : Nhà máy dược phẩm
  • Phạm vi           : Cải tiến hệ thống khí thải để tiết kiệm chi phí vận hành
  • Thời gian thực hiện : Tháng 12/2019 – 01/2020
  • Đặc điểm công trình:
    • Thu hồi nhiệt từ hệ thống khí thải để làm tăng nhiệt độ không khí sạch
    • Điều khiển độ ẩm cho khu vực sản xuất