Thông tin dự án

  • Địa chỉ  : số 03, đường Số 6, KCN Liên Hương, Đức Hòa, Long An
  • Quy mô  : Diện tích xây dựng 418 m2
  • Tiêu chuẩn  : Kho dược phẩm
  • Phạm vi  : Cải tiến hệ thống AHU
  • Thời gian thực hiện : Tháng 9/2019 – 10/2019
  • Đặc điểm công trình:
    • Lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm (VRF)
    • Lắp đặt AHU cho phòng sạch, lưu lượng 10.800 m3/h