Thông tin dự án

 • Địa chỉ  : Nguyễn Thị Thập, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
 • Quy mô  : Diện tích xây dựng 8800m2
 • Tiêu chuẩn  : Trường học quốc tế
 • Phạm vi  : Cung cấp và lắp đặt hệ thống VRF, ống dẫn khó, nước lạnh
 • Thời gian thực hiện : Tháng 8/2018 – 06/2019
 • Đặc điểm công trình:
  • Lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm (VRF)
  • Cung cấp nước lạnh cho khu vực rộng lớn
  • Điều khiển thông minh hệ thống điều hòa cho phòng IT