Nhà máy dược phẩm Phong Phú

Dược phẩm Phong Phú

Thông tin dự án

  • Địa chỉ             : KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
  • Quy mô           : Diện tích xây dựng 1300m2
  • Tiêu chuẩn      : Nhà máy dược
  • Phạm vi           : Cung cấp và lắp đặt hệ thống chiếu sáng, cung cấp điện, cung cấp khí và cân bằng áp suất
  • Thời gian thực hiện : Tháng 12/2016 – 01/2017
  • Đặc điểm công trình:
    • Lắp đặt hệ thống lạnh, chiếu sáng
    • Hệ thống cân bằng áp suất khí