Thông tin dự án

  • Địa chỉ  : 63 Bùi Thị Xuân, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
  • Quy mô  : Diện tích xây dựng 800 m2
  • Tiêu chuẩn  : Bệnh viện
  • Phạm vi  : Cung cấp và lắp đặt AHU cho phòng sạch,  hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRF,...
  • Thời gian thực hiện : Tháng 12/2017 – 03/2018
  • Đặc điểm công trình:
    • Hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRF, công suất 450 kW
    • AHU system for Division of In Vitro Fertilization, Classification 10.000, Cooling capacity 216kW