Nhóm dự án ngành y dược

Nhà máy dược phẩm Dược Hậu Giang

Phòng khám đa khoa Medic Binh Duong

Nhà máy dược phẩm Nhất Nhất

Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn

Nhà máy dược phẩm Phong Phú

Nhà máy dược mỹ phẩm May

Nhóm dự án ngành thực phẩm

Nhà máy Bia ABINBEV

Nhóm dự án ngành điện tử

Nhà máy Daihan Vina

Nhóm dự án các ngành công nghiệp khác

Nhà máy sơn Jotun

Nhà máy nhựa Long Thành

Nhóm dự án trung tâm thương mại và biệt thự

Hệ thống siêu thị AUCHAN

Trường EMASI Nam Long

Biệt thư Hồng Anh