Nhà máy dược mỹ phẩm May

Dược phẩm May

Thông tin dự án

  • Địa chỉ             : KCN Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
  • Quy mô           : Diện tích xây dựng 200 m2
  • Tiêu chuẩn      : Kho lạnh công nghiệp
  • Phạm vi           : Cung cấp và lắp đặt thiết bị lạnh cho kho lạnh
  • Thời gian thực hiện : Tháng 12/2016 – 01/2017
  • Đặc điểm công trình:
    • Nhiệt độ kho lạnh 8 - 150C