Số điện thoại/Phone: 028 381 553 45
Hotline: (+84) 902 345 405
Email: sales@nhattamme.com
Địa chỉ: 119 Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Fanpage: Nhất Tâm Corp.