Siêu thị Auchan Hồng Bàng

Siêu thị Auchan Hồng Bàng

Thông tin dự án

 • Địa chỉ             : 190 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
 • Quy mô           : Diện tích xây dựng 440 m2
 • Tiêu chuẩn      : Siêu thị
 • Phạm vi           : Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, hệ thống phân phối khí lạnh,...
 • Thời gian thực hiện : Tháng 09/2017 – 10/2017
 • Đặc điểm công trình:
  • Hệ thống đường ống dẫn khí, cấp nguồn điện, chiếu sáng

Thông tin dự án

 • Địa chỉ             : 91 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
 • Quy mô           : Diện tích xây dựng 443m2
 • Tiêu chuẩn      : Siêu thị
 • Phạm vi           : Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, hệ thống ống nước
 • Thời gian thực hiện : Tháng 06/2017 – 08/2017
 • Đặc điểm công trình:
  • Hệ thống đường ống dẫn nước, cấp nguồn điện, chiếu sáng