Thông tin dự án

  • Địa chỉ  : Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
  • Quy mô  : Diện tích xây dựng 1006 m2
  • Tiêu chuẩn  : Biệt thự cao cấp
  • Phạm vi  : Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hào không khí trung tâm VRF
  • Thời gian thực hiện : Tháng 06/2017 – 10/2017
  • Đặc điểm công trình:
    • Hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRF