Jotun-Project 1

Jotun Factory

Thông tin dự án

 • Địa chỉ             : KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương
 • Quy mô           : Diện tích xây dựng 5000 m2
 • Tiêu chuẩn      : Nhà máy sản xuất
 • Phạm vi           : Lắp đặt bộ lọc bụi, hệ thống nén khí, hệ thống điều hòa
 • Thời gian thực hiện : Tháng 05/2017 – 07/2017
 • Đặc điểm công trình:
  • Hệ thống thông khí
  • Chiller máy điều hòa

Jotun - Project 2

Thông tin dự án

 • Phạm vi           : Lắp đặt chiller làm lạnh không khí
 • Thời gian thực hiện : Tháng 11/2016 -12/2016
 • Đặc điểm công trình:
  • Hệ thống Chiller