Thông tin dự án

  • Địa chỉ  : 14A Nguyễn An Ninh, Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Quy mô  : Diện tích xây dựng 4800 m2
  • Tiêu chuẩn  : Bệnh viện
  • Phạm vi  : Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hào không khí trung tâm VRF
  • Thời gian thực hiện : Tháng 12/2017 – 03/2018
  • Đặc điểm công trình:
    • Hệ thống điiều hòa không khí trung tâm VRF, công suất 450 kW