Thông tin dự án

  • Địa chỉ  : KCN VSIP II-A, Tân Uyên, Bình Dương
  • Quy mô  : Diện tích xây dựng 1700m2
  • Tiêu chuẩn  : Nhà máy
  • Phạm vi  : Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông gió tự động
  • Thời gian thực hiện : Tháng 9/2017 – 12/2017
  • Đặc điểm công trình:
    • Hệ thống thông gió tự động sử dụng quạt và các đường ống đáp ứng nhiệt độ cài đặt