Long Thanh Plastic-Project 1

Long Thanh Plastic

Thông tin dự án

 • Địa chỉ             : 135A Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân
 • Quy mô           : Diện tích xây dựng 4446 m2
 • Tiêu chuẩn      : Nhà máy sản xuất nhựa
 • Phạm vi           : Kết nối hệ nước giải nhiệt cho thiết bị máy thổi và máy ép nhựa
 • Thời gian thực hiện : Tháng 01/2018 – 02/2018
 • Đặc điểm công trình:
  • Hệ thống đường ống thép giải nhiệt cho thiết bị

Long Thanh Plastic-Project 2

Thông tin dự án

 • Phạm vi           : Cung cấp Tháp giải nhiệt gió loại vuông, Model LRC
 • Thời gian thực hiện : Tháng 7/2017 -10/2017
 • Đặc điểm công trình:
  • Hệ thống Tháp giải nhiệt cho thiết bị